Powered by Trust.Reviews
לקוחות ממליצים
Scroll to Top

עלות איטום גג ביריעות ביטומניות:

ש"ח
ש"ח
ש"ח

להלן שלבי העבודה:

אחרי שאתם יודים מה המחיר עכשיו תדעו מהם השלבים: 1. ניקיון הגג ופינוי פסולת 2. התזת פריימר זה החומר המקשר בין היריעות לגג 3. פתיחת המרזבים (קולטני גשם) 4. הרמת הדוודים והקולטים מעל מערכת האיטום ביריעות ביטומניות 5.הלחמת יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ עם בידוד אגריגט של חברת פזקר 6. הלחמת רולקות חיפוי זה יריעות ביטומניות נפרדות שמתחברת לקיר או המעקה
ש"ח לא כולל מע"מ

אני רוצה הצעת מחיר מדויקת

עלות איטום בית פרטי כולל מרתף:

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

להלן שלבי העבודה:

יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים,

ש"ח

אני רוצה הצעת מחיר מדויקת

עלות איטום בית פרטי כולל מרתף:

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

להלן שלבי העבודה:

יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים, יש לשלום מלל מתאים,

ש"ח

אני רוצה הצעת מחיר מדויקת